Nyt fra LOS

Gratis kurser om ADHD

Socialstyrelsen afholder to gratis kurser om ADHD og hvordan metoderne PMTO og DUÅ kan bruges i arbejdet med børn, unge og familier med ADHD

Læs mere

TUBA-konferencen 2018

"Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde"

Læs mere

Ny undersøgelse: Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn

Ny undersøgelse: Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn

Samarbejde mellem kommuner og opholdssteder halter, viser ny undersøgelse fra LOS.

Læs mere

Psykiatritopmøde

Psykiatritopmøde

Den 7. oktober 2017 afholder PsykiatriNetværket Psykiatritopmøde på Sankt Annæ Gymnasium under temaet: Valgfrihed - hvem vælger for dig?

Læs mere

Tine Bryld Prisen 2017

Tine Bryld Prisen 2017

Tine Bryld Prisen efterspørger sociale projekter, der fortjener anerkendelse.

Læs mere

Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Socialstyrelsen meddeler, at ansøgningsfristen er blevet ændret fra 18. juli 2017 til 8. august 2017 og det forventede udmøntningstidspunkt er ændret til primo november.

Læs mere

Annullation af udbud i Fællesudbud Sjælland (FUS) 

Holbæk Kommune har i dag meddelt, at udbuddet om køb af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner til unge mellem 15 og 23 år er besluttet annulleret. Flere af LOS’ medlemsvirksomheder har været seriøst involveret og investeret ressourcer i at afgive tilbud.

Læs mere

Stor forskel på kommunernes omgørelsesprocenter

Børne- og Socialministeriet offentligører nye Danmarkskort der giver samlet overblik over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

Læs mere

Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Netop nu søges deltagere til et pilotforløb.

Læs mere

Ny praksis skal styrke anbragte unges fremtids-muligheder

Ny praksis skal styrke anbragte unges fremtids-muligheder

Med forbehandlingsprogrammet Prøv Andre Veje (PAV) bliver personalet på landets åbne anbringelsessteder klædt på til at hjælpe det stigende antal unge, der har eller er i risiko for at udvikle et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Læs mere

At elske Pia

At elske Pia

En film fyldt med kærlighed - lavet af mennesker og om mennesker med stor kærlighed til hinanden.

Læs mere

Fortalerprojekt HØRT!

I slutningen af maj måned udkom rapporten HØRT! - Unge med særlige livserfaringer deler ud af deres meninger og oplevelser.

Læs mere

Kritik af psykiatrien fortsætter

Kritik af psykiatrien fortsætter

Indslag i TV ØST med direktør Michael Graatang om de dårlige forhold for psykisk syge i Region Sjælland.

Læs mere

Folketingets Ombudsmand: Kropsvisitation og urinprøvetagning foregår efter reglerne

Ombudsmanden har ved 32 tilsynsbesøg i 2016 haft fokus på kropsvisitation og urinprøvetagning.

Læs mere

Høring og dialogmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisnings-område

Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen foregår i perioden 9.- 26. juni 2017.

Læs mere

Pressemeddelelse fra UVM 19. maj 2017

Ny aftale giver øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen

Læs mere

Konference om social eksklusion

TrygFonden har med hjælp fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) undersøgt, hvordan danskerne oplever deres tilknytning til det brede samfundsfællesskab og deres muligheder for deltagelse i samfunds- og hverdagslivet.

Læs mere

Børns Vilkårs Årsmagasin og Årsrapport 2016

Børns Vilkårs Årsmagasin og Årsrapport 2016

Så er Børns Vilkårs årsregnskab og årsmagasin lagt ud

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Socialstyrelsen afholder regionale temamøder målrettet anbringelsesområdet om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Læs mere

Diplomuddannelse i ledelse

For ledere af specialiserede sociale tilbud

Læs mere