Aktuelle rapporter og undersøgelser

Temarapport 2017 vedr. socialpsykiatrien, Ankestyrelsens undersøgelse vedr. socialtilsynet og erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn

På nedenstående link vil vi løbende lægge aktuelle rapporter og undersøgelser

Aktuelle rapporter og undersøgelser