Forslag fremsat til dansk databeskyttelseslov

I januar 2012 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til en databeskyttelsespakke

Pakken blev endeligt vedtaget den 14. april 2016. Pakken består bl.a. af en generel forordning fra EU om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde i både den private og offentlige sektor. Forordningen anvendes fra den 25. maj 2018.

Da forordningen har direkte virkning i Danmark, er Danmark forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra den 25. maj 2018.

På visse områder kan de enkelte EU lande vedtage supplerende bestemmelser, og dette har Danmark gjort i forslaget til databeskyttelsesloven.

LOS følger lovforslaget tæt.

Lovforslaget kan læses her