Debat

Hvad tænker I om det nye lovforslag fra Børne- og Socialministeren vedrørende skærpet straf for brud på den særligt udvidede #underretningspligt? hvilket bl.a. indebærer, at man som fagprofessionel og leder kan blive fængslet helt op til 1 år, i stedet for op til 4 mdr. som strafferammen er i dag.

Udkastet til lovforslaget

LOS har d. 3. april fremsendt høringssvar til Børne- og Socialministeren, hvor vi bl.a. har skrevet følgende: LOS forventer, at der med det nye lovforslag vil komme flere sager på området og at der derfor bør udvikles vejledningsmateriale, til støtte for vurderingen af, hvornår en handling er begået ved grov uagtsomhed.

Vi er ligeledes bekymret for, at hvis en forsætlig undladelse af at opfylde underretningspligten både kan straffes efter den almindelige strafferamme med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, og den nye udvidet strafferamme med fængsel op til 1 år, vil det være uigennemsigtigt hvordan forsætlighed defineres, da der med den nuværende ordlyd i lovforslaget, ikke lægges op til en gradbøjning af, hvornår der straffes efter den nuværende eller den udvidede strafferamme.

Vi forslår derfor at forsætlige handlinger kun er omfattet af én af strafferammerne.

Hele LOS´ høringssvar