Fysiske rammer på § 108-tilbud

Ankestyrelsen har i en principafgørelse af 14. December 2017 fastslået, at længerevarende botilbud efter henholdsvis servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105 skal indrettes så de understøtter målgruppens behov og formålet med støtten.

Afgørelsen fastslår, at de fysiske rammer i længerevarende tilbud, fremadrettet som udgangspunkt skal være forsynet med eget køkken, bad og toilet.

Ankestyrelsens afgørelse