Hvad mener LOS:

I LOS er vi meget positive over for Innovationsminister Sophie Løhdes lovforslag om, at borgere med komplekse og sammensatte problemer får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats – gennem én handleplan ude i kommunerne.

Således får borgerne, ude på vores medlemssteder forhåbentligt en bedre service og kortere sagsbehandling, som også er til gavn for vores medlemssteders samarbejde med kommunerne. Lovforslaget om én plan er et centralt initiativ i regeringens kommende Sammenhængsreform, der bl.a. skal være med til at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

Hvordan praksis bliver på området, er vi meget spændte på at følge.

Udkastet til lovforslaget