Konference om bl.a. Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Socialstyrelsen inviterer til konference i Odense 19. april 2018 om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse”.

Nationale retningslinjer

På dagen vil Socialstyrelsen blandt andet introducere de nationale retningslinjer og fortælle om, hvordan man kan få hjælp til at implementere anbefalingerne fra retningslinjerne.

Information og tilmelding