Landets største organisation for sociale tilbud skifter navn

Som en del af en ambitiøs vækststrategi er det på LOS' generalforsamling d. 17. april 2018 vedtaget, at "LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud" er det nye navn for "LOS - De private sociale tilbud".