Nyt fra LOS

LOS søger fagkonsulent til ledig stilling på vores kontor i Aarhus

Vi søger en fagkonsulent, der skal være med til at løfte LOS’ rådgivning og sagsbehandling vedrørende driftsspørgsmål for vores medlemsvirksomheder.

Læs mere

Landets største organisation for sociale tilbud skifter navn

Landets største organisation for sociale tilbud skifter navn

Som en del af en ambitiøs vækststrategi er det på LOS' generalforsamling d. 17. april 2018 vedtaget, at "LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud" er det nye navn for "LOS - De private sociale tilbud".

Læs mere

Børns diagnoser og skoletyper

Diagnosticerede elever i specialklasser

Læs mere

Unfair konkurrence mellem private aktører og det offentlige

Ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil sikre, at private virksomheder nu kun skal klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence.

Læs mere

Jurist til brancheorganisation for virksomheder på det sociale område

Vi søger en jurist til vores hovedkontor i Taastrup til medlemsrådgivning, primært inden for social- og sundhedsret.

Læs mere

Hvad mener LOS:

Hvad mener LOS:

I LOS er vi meget positive over for Innovationsminister Sophie Løhdes lovforslag om, at borgere med komplekse og sammensatte problemer får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats – gennem én handleplan ude i kommunerne.

Læs mere

Debat

Debat

Hvad tænker I om det nye lovforslag fra Børne- og Socialministeren vedrørende skærpet straf for brud på den særligt udvidede #underretningspligt? hvilket bl.a. indebærer, at man som fagprofessionel og leder kan blive fængslet helt op til 1 år, i stedet for op til 4 mdr. som strafferammen er i dag.

Læs mere

LOS resultat-dokumentation

LOS resultat-dokumentation

Botilbuddet og opholdsstedet Langholt har netop offentliggjort en rapport om deres nye resultatdokumentationsredskab, der er udviklet i samarbejde med LOS.

Læs mere

Fra Medlem til Medlem

Arbejder du som pædagog på en specialskole, får du nu mulighed for at få styrket dine kompetencer til at arbejde med børnenes trivsel, læring og læringsmiljøer ud fra en didaktisk grundtænkning.

Læs mere

Forslag om kvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Dansk Folkeparti fremsætter forslag om, at Folketinget inden udgangen af 2018 fremsætter lovforslag der kan forbedre og kvalitetssikre den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

Læs mere

Påsken i LOS

Påsken i LOS

Påsken nærmer sig og mange af jer holder formentligt snart påskeferie, men de af jer som særligt har brug for juridisk rådgivning, kan vi anbefale at I kontakter os inden onsdag d.28. marts, da vi har lukket for medlemsrådgivning fra onsdag d. 28. marts til og med 2. påskedag.

Læs mere

Styrk skolegangen for udsatte børn og unge – det betaler sig

Sådan skriver KL på deres hjemmeside og referer til den svenske professor Bo Vinnerljung hvis forskning påpeget, at den væsentligste beskyttelsesfaktor for anbragte børn er skolegang.

Læs mere

Magtanvendelse, velfærdsteknologi og selvbestemmelse

Magtanvendelse, velfærdsteknologi og selvbestemmelse

I går udkom en rapport med 7 anbefalinger til ændringer af reglerne om magtanvendelse i Serviceloven, hvor bl.a. brugen af velfærdsteknologier er i fokus. Efter påske vil Socialminister Mai Mercado tage anbefalingerne op til forhandling med de øvrige forligspartier.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Børne- og socialministeriet

Flertal af kommuner vil bruge måleredskaber til at følge udsatte børn og unges udvikling

Læs mere

Når børn ikke vil i skole

Spændende artikel i Psykologernes fagmagasin P om børn, angst og skolevægring

Læs mere

Socialministeren offentligører rapport over ophørte sociale tilbud

Rapporten er en opgørelse over hvor mange sociale tilbud der er ophørt efter afgørelse fra de fem socialtilsyn i perioden januar 2014 – 31. december 2017.

Læs mere

Vejledning om håndtering af brud på persondata-sikkerheden.

Datatilsynet har den 28. februar 2018 offentliggjort en vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden.

Læs mere

LOS Socialpris

Prisen uddeles en gang årligt på LOS’ Landsmøde. Første gang i 2018. Modtageren af LOS Socialpris modtager 10.000 kr.

Læs mere

Samarbejde med Børns Vilkår

I LOS er vi indtrådt i et samarbejde med Børns Vilkår for at styrke viden hos børn med foranstaltninger, om deres ret til en professionel bisidder.

Læs mere

Udsatte børn - nøgletal 2018

KL`s rapport om udsatte børn er opdelt i tre hovedtemaer 1)indsatser 2)skolegang og uddannelse3) mentale og fysiske tilstand.

Læs mere