Nyt fra LOS

Åbent brev til Retsudvalget

LOS har deltaget i Institut for Menneskerettigheders arbejdsgruppe, i forbindelse med et Regeringsudspil om at nedsætte den kriminelle lavalder m.v.

Læs mere

Årsrapport 2016 om Socialtilsynene

Så er Socialstyrelsens årsrapport for 2016 udgivet med fakta og nøgletal

Læs mere

Ny rapport skal hjælpe kommuner med at holde budgettet for udsatte børn og unge

Pressemeddelelse 9. januar 2018 fra Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Nyt vejlednings materiale om den nye persondata forordning

Fra 25. maj 2018 gælder nye regler om behandling af personoplysninger.

Læs mere

Fysiske rammer på § 108-tilbud

Ankestyrelsen har i en principafgørelse af 14. December 2017 fastslået, at længerevarende botilbud efter henholdsvis servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105 skal indrettes så de understøtter målgruppens behov og formålet med støtten.

Læs mere

Retningslinjer skal forebygge voldsomme episoder

Retningslinjer skal forebygge voldsomme episoder

Pressemeddelelse fra Børne- og Socialministeriet 20. december

Læs mere

Målepunkter for bosteder og misbrugscentre til det risikobaserede tilsyn 2018 er nu klar

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu offentliggjort målepunkterne for bosteder og misbrugscentre som del af det risikobaserede tilsyn 2018.

Læs mere

Fagpersonen i centrum

Fonden Egesborg inviterer til Fyraftensmøde mandag d. 22. januar 2018

Læs mere

9 års reel skolegang til alle børn og unge

I en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) december 2017 fremgår det, at 28% af de unge i folkeskolen ikke bliver erklæret uddannelsesparate i 8 klasse.

Læs mere

Net - AU socialpædagogik i uge 12-26

Net - AU socialpædagogik i uge 12-26

Professionshøjskolen UCC udbyder Akademiuddannelsen i socialpædagogik som en efteruddannelsesmulighed og kombinerer nu netuddannelse med fysiske indkald.

Læs mere

Gratis kurser i SØM - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Socialstyrelsen har udviklet SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel - der er et beregningsværktøj i Excel til økonomiske analyser af sociale indsatser.

Læs mere

Ret eller pligt? - Alle børn skal have lige ret til skolegang og undervisning

Ret eller pligt? - Alle børn skal have lige ret til skolegang og undervisning

Kommentar til artiklen "Anbragte børn har lange perioder uden skolegang" bragt på politiken.dk den 4. december 2017

Læs mere

TV Glad interviewer Merete Riisager

TV Glad interviewer Merete Riisager

TV Glad går undervisningsministeren på klingen i spørgsmål om at de unge ikke i tilstrækkelig grad har indflydelse på valget af STU

Læs mere

LOS slår et slag for priserne

Direktør i LOS, Michael Graatang blev i Aalborg interviewet af TV2 Nord om hvordan private bosteder presses ulovligt ned i pris af kommunerne

Læs mere

Støtteredskaber til at udvikle lovende praksis

Støtteredskaber til at udvikle lovende praksis

Socialstyrelsen offentliggør et e-læringsmodul og et elektronisk måleredskab. De to redskaber skal understøtte det lokale arbejde for at videreudvikle en lovende praksis i sociale tilbud.

Læs mere

Vær med til at fejre den internationale #handicapdag 3. december

Vær med til at fejre den internationale #handicapdag 3. december

Danske Handicaporganisationer sætter stort ind for at markere FN’s handicapdag søndag d. 3. december og I kan være med til at hjælpe med at markere dagen.

Læs mere

Husk at registrere reelle ejere på virk.dk inden 1. December 2017

Husk at registrere reelle ejere på virk.dk inden 1. December 2017

I forbindelse med indførelsen af de nye regler om registrering af reelle ejere betyder det for mange virksomhedsdeltagere, at de skal registrere deres reelle ejere på virk.dk.

Læs mere

Kommunerne ligger inde med historisk mange penge

Nye tal viser, at kommunernes likviditet nu er nået op på 44 milliarder kroner. Det er et historisk højt niveau, som kunne have givet plads til skattelettelser.

Læs mere

DR: TOP 10 De her kommuner har mest fart på at inkludere børn med særlige behov

DR: TOP 10 De her kommuner har mest fart på at inkludere børn med særlige behov

Lemvig og Tønder har skruet mest ned for andelen af børn, der får specialundervisning.

Læs mere

Forslag fremsat til dansk databeskyttelseslov

I januar 2012 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til en databeskyttelsespakke

Læs mere