Nyt fra LOS

Ministersvar på spørgsmål..

vedrørende udenlandske virksomheder på socialområdet i Danmark.

Læs mere

Plejefamiliers karakteristika

Plejefamiliers karakteristika

PRESSEMEDDELELSE fra Børne- og Socialministeriet – To rapporter giver ny viden om plejefamiliernes karakteristika, uddannelse, støtte og aflønning, og om udgifter til netværksplejefamilier. Hvem er plejeforældre? Hvor bor de, og hvor meget erfaring har de som plejefamilie? Og hvor meget bruges netværksplejefamilier?

Læs mere

Konference på Christiansborg

Konference på Christiansborg

Børnesagens Fællesråds årlige høring afholdes torsdag d. 23 november 2017 i Fællessalen på Christiansborg. Temaet er ” Hvordan bidrager civilsamfundet til den danske velfærd, og hvordan sikrer vi de udsatte børn og unge i fremtiden?” Tilmeldingen sker efter først til mølle princippet, og du kan allerede tilmelde dig via linket nedenfor.

Læs mere

Nyt fra Socialstyrelsen

Nyt fra Socialstyrelsen

Der er tilbud om temadag den 30. oktober , der handler om, hvordan kan vi beskytte børn, der har en funktionsnedsættelse, mod vold og seksuelle overgreb? Der er også nyt om to ansøgningspuljer, der kunne være interessante for LOS' medlemmer.

Læs mere

Den sociale stofmisbrugs behandling

Den sociale stofmisbrugs behandling

Børne- og socialministeriet skriver i pressemeddelse: En ny analyse ser nærmere på udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling. Hvem er i behandling, hvilke former for behandling modtager de, og hvad er resultaterne af behandlingen?

Læs mere

Stofmisbrug / Udbud af VISO-ydelser på vej

Stofmisbrug / Udbud af VISO-ydelser på vej

Socialstyrelsen inviterer til konference den 8. november om stofmisbrugsbehandling af unge. Hør om nye initiativer og effektive metoder i den ambulante sociale stofmisbrugsbehandling af unge. Udbud af VISO-ydelser på vej.VISO afholder Informationsmøde den 3. november.

Læs mere

Psykiatritopmøde 2017

Psykiatritopmøde 2017

7. oktober 2017 - Sankt Annæ Gymnasium, København

Læs mere

LOS hilser fair konkurrence velkommen

LOS hilser fair konkurrence velkommen

Gennem flere år er der sket en problematisk glidning mod unfair konkurrence, hvor offentlige aktører bevæger sig ind på det private marked. Det gælder også på det specialiserede socialområde. Derfor er brancheorganisationen LOS – De private sociale tilbud meget tilfreds med intentionerne bag nyt udspil om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

Læs mere

Uddannelsesmesse

Uddannelsesmesse

Specialuddannelser fra hele Sjælland samles i Roskilde, når uddannelsesmessen Specialkompasset bliver afholdt d. 20. og 21. september 2017. Uddannelsesmessens formål er at informere unge, der ikke kan gå den ordinære uddannelsesvej om de forskellige uddannelsestilbud, der eksisterer for dem. Pårørende, sagsbehandlere, vejledere og andre fagfolk er også meget velkomne.

Læs mere

Taksttabel 2018

Vederlag og satser er reguleret med 1,7 % svarende til stigningen i det kommunale løn- og prisskøn.

Læs mere

Sådan bryder vi fødekæden til bandemiljøerne

Sådan bryder vi fødekæden til bandemiljøerne

Bandekonflikten skal på den lange bane løses i kommunerne. Det er det lange seje socialarbejde, som skal til.

Læs mere

Gratis kurser om ADHD

Socialstyrelsen afholder to gratis kurser om ADHD og hvordan metoderne PMTO og DUÅ kan bruges i arbejdet med børn, unge og familier med ADHD

Læs mere

TUBA-konferencen 2018

"Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde"

Læs mere

Ny undersøgelse: Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn

Ny undersøgelse: Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn

Samarbejde mellem kommuner og opholdssteder halter, viser ny undersøgelse fra LOS.

Læs mere

Psykiatritopmøde

Psykiatritopmøde

Den 7. oktober 2017 afholder PsykiatriNetværket Psykiatritopmøde på Sankt Annæ Gymnasium under temaet: Valgfrihed - hvem vælger for dig?

Læs mere

Tine Bryld Prisen 2017

Tine Bryld Prisen 2017

Tine Bryld Prisen efterspørger sociale projekter, der fortjener anerkendelse.

Læs mere

Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Socialstyrelsen meddeler, at ansøgningsfristen er blevet ændret fra 18. juli 2017 til 8. august 2017 og det forventede udmøntningstidspunkt er ændret til primo november.

Læs mere

Annullation af udbud i Fællesudbud Sjælland (FUS) 

Holbæk Kommune har i dag meddelt, at udbuddet om køb af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner til unge mellem 15 og 23 år er besluttet annulleret. Flere af LOS’ medlemsvirksomheder har været seriøst involveret og investeret ressourcer i at afgive tilbud.

Læs mere

Stor forskel på kommunernes omgørelsesprocenter

Børne- og Socialministeriet offentligører nye Danmarkskort der giver samlet overblik over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

Læs mere

Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Netop nu søges deltagere til et pilotforløb.

Læs mere