Nyt fra LOS

Undersøgelse af interne skoler

Ny undersøgelse udaarbejdet af Undervisningsministeriet viser, at mange elever i de interne skoler ikke modtager den undervisning, de har krav på i henhold til folkeskoleloven.

Læs mere

Aktuelle rapporter og undersøgelser

Temarapport 2017 vedr. socialpsykiatrien, Ankestyrelsens undersøgelse vedr. socialtilsynet og erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn

Læs mere

Ombudsmandens Temarapport 2017

Socialpsykiatrien - sikkerhed for beboere på botilbud og sektorovergange var valgt som tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur gennemførte på voksenområdet i 2017.

Læs mere

Sociale tilbud skal ikke gøres til en faglig kampplads

Diskussionen om kvalitet i tilbud for socialt og psykisk udsatte skal være med udgangspunkt i effekten for de mennesker, det handler om. Desværre har de seneste ugers debat i medierne givet indtryk af det modsatte, siger Michael Graatang, direktør i Landsorganisationen for sociale tilbud.

Læs mere

Misbrugsbehandling Institution Nyborg Fængsel

Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Nyborg Fængsel.

Læs mere

Bikubenfonden afsætter 30 mio. kroner til nye indsatser for udsatte unge

Bikubenfonden skærper sit fokus på det sociale område. I dag udkommer fonden med et debatoplæg, der inviterer til nye samarbejder på tværs af sektorer. Målet er at styrke udsatte unges livsmestring, så de lykkes med job og uddannelse. Med sig har fonden 30 mio. kroner.

Læs mere

Høring om det mest specialiserede social- og special-undervisningsområde

Høring om det mest specialiserede social- og special-undervisningsområde

Høringsperioden for den skriftlige høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde er nu i gang. Høringsperioden slutter 4. juni 2018.

Læs mere

Vi skal se på alle led i drabssag

PRESSEMEDDELELSE 15. MAJ 2018

Læs mere

Kritisk presse

DR har i den seneste uge stillet skarpt på kritiske forhold vedr. et af LOS’ medlemssteder og branchen generelt.

Læs mere

LOS' medlemsundersøgelse er i centrum i DR-historie

LOS' medlemsundersøgelse er i centrum i DR-historie

Presset psykiatri: Syge borgere på bosteder bliver afvist ved psykiatrisk sygehus

Læs mere

LOS søger fagkonsulent til ledig stilling på vores kontor i Aarhus

Vi søger en fagkonsulent, der skal være med til at løfte LOS’ rådgivning og sagsbehandling vedrørende driftsspørgsmål for vores medlemsvirksomheder.

Læs mere

Landets største organisation for sociale tilbud skifter navn

Landets største organisation for sociale tilbud skifter navn

Som en del af en ambitiøs vækststrategi er det på LOS' generalforsamling d. 17. april 2018 vedtaget, at "LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud" er det nye navn for "LOS - De private sociale tilbud".

Læs mere

Børns diagnoser og skoletyper

Diagnosticerede elever i specialklasser

Læs mere

Unfair konkurrence mellem private aktører og det offentlige

Ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil sikre, at private virksomheder nu kun skal klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence.

Læs mere

Jurist til brancheorganisation for virksomheder på det sociale område

Vi søger en jurist til vores hovedkontor i Taastrup til medlemsrådgivning, primært inden for social- og sundhedsret.

Læs mere

Hvad mener LOS:

Hvad mener LOS:

I LOS er vi meget positive over for Innovationsminister Sophie Løhdes lovforslag om, at borgere med komplekse og sammensatte problemer får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats – gennem én handleplan ude i kommunerne.

Læs mere

Debat

Debat

Hvad tænker I om det nye lovforslag fra Børne- og Socialministeren vedrørende skærpet straf for brud på den særligt udvidede #underretningspligt? hvilket bl.a. indebærer, at man som fagprofessionel og leder kan blive fængslet helt op til 1 år, i stedet for op til 4 mdr. som strafferammen er i dag.

Læs mere

LOS resultat-dokumentation

LOS resultat-dokumentation

Botilbuddet og opholdsstedet Langholt har netop offentliggjort en rapport om deres nye resultatdokumentationsredskab, der er udviklet i samarbejde med LOS.

Læs mere

Fra Medlem til Medlem

Arbejder du som pædagog på en specialskole, får du nu mulighed for at få styrket dine kompetencer til at arbejde med børnenes trivsel, læring og læringsmiljøer ud fra en didaktisk grundtænkning.

Læs mere

Forslag om kvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Dansk Folkeparti fremsætter forslag om, at Folketinget inden udgangen af 2018 fremsætter lovforslag der kan forbedre og kvalitetssikre den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

Læs mere