Ombudsmandens Temarapport 2017

Socialpsykiatrien - sikkerhed for beboere på botilbud og sektorovergange var valgt som tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur gennemførte på voksenområdet i 2017.

Ombudsmandens temarapport er sendt til Børne- og Socialministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, relevante folketingsudvalg, relevante styrelser og socialtilsynene for at sikre fortsat fokus på problemstillingerne.

Læs den fulde Temarapport om Socialpsykiatrien