Psykiatritopmøde

Den 7. oktober 2017 afholder PsykiatriNetværket Psykiatritopmøde på Sankt Annæ Gymnasium under temaet: Valgfrihed - hvem vælger for dig?

Kom og hør direktør Karen Mellanby fra Mind i England præsentere metoden Choice and Control. En metode, der giver den enkelte bruger større valgfrihed og ansvar – men som også bryder med mange af de ”siloer”, der præger behandlingssystemet. PsykiatriNetværket ser Choice and Control som en mulighed for at skabe større lighed i behandlingssystemet og måske også en metode, der kan skabe innovation og helt andre måder at tænke psykiatri, socialpsykiatri og behandling på.

Information

Tilmelding