Retningslinjer skal forebygge voldsomme episoder

Pressemeddelelse fra Børne- og Socialministeriet 20. december

De nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse skal fremover hjælpe botilbuddene med at arbejde mere systematisk med at undgå voldsomme episoder og gøre hverdagen på botilbuddene mere tryg.

Det er et godt skridt på vejen mod tryghed for beboere og medarbejdere på landets tilbud, mener børne- og socialministeren.

Læs mere