Stor forskel på kommunernes omgørelsesprocenter

Børne- og Socialministeriet offentligører nye Danmarkskort der giver samlet overblik over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

Fremover vil Børne- og Socialministeriet en gang årligt offentliggøre nye danmarkskort, så borgere og kommuner kan følge udviklingen i klagesagerne på det sociale område.

Læs Børne- og Socialministeriets pressemeddelelse af 27. juni 2017