Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Socialstyrelsen meddeler, at ansøgningsfristen er blevet ændret fra 18. juli 2017 til 8. august 2017 og det forventede udmøntningstidspunkt er ændret til primo november.