Vejledning om håndtering af brud på persondata-sikkerheden.

Datatilsynet har den 28. februar 2018 offentliggjort en vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden.

Vejledningen er målrettet de dataansvarlige private virksomheder, offentlige myndigheder, fysiske personer, institutioner og andre organer. Vejledningen indeholder en gennemgang af de indholdsmæssige krav til en anmeldelse/underretning om et sikkerhedsbrud, ligesom der i vejledningen vil blive redegjort for forordningens krav til tidspunktet for, hvornår der skal ske anmeldelse/underretning, og måden hvorpå anmeldelsen skal indgives til Datatilsynet.

Vejledning