Visitation til boformer

LOS har fået flere henvendelser fra tilbud, som har problemer med, at deres tilbud er ulovligt konstrueret. Ofte har henvendelserne handlet om botilbud etableret i almene boliger.

Social- og Indenrigsministeriet har i samarbejde med Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet et notat, der beskriver hvordan visitationen til de forskellige typer af tilbud kan ske, både tilbud efter serviceloven og tilbud efter almenboligloven.

Baggrunden for notatet er, at Social- og Indenrigsministeriet er blevet gjort bekendt med, at flere kommuner har udfordringer med visitationen til de forskellige boformer, så der i praksis har vist sig flere tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem visitationsgrundlaget for de enkelte beboere og boformens juridiske grundlag.

Det giver bl.a. socialtilsynene udfordringer i forbindelse med godkendelsen af tilbuddene.

Formålet med notatet er at hjælpe kommuner og socialtilsyn med forståelse af reglerne om visitation til de omtalte boformer. Notatet indeholder gennemgang af disse regler.

Notatet kan læses i sin helhed her

Har I spørgsmål til emnet, kontakt da jurist Karina Hjermitslev på tlf. 33181011 eller kh@los.dk