Støtteredskaber til at udvikle lovende praksis

Socialstyrelsen offentliggør et e-læringsmodul og et elektronisk måleredskab. De to redskaber skal understøtte det lokale arbejde for at videreudvikle en lovende praksis i sociale tilbud.

Landet over findes der meget socialfagligt arbejde, som ikke er evidensbaseret, men som alligevel er til gavn for borgerne og samfundet.

Det er baggrunden for projekt Lovende Praksis, som Socialstyrelsen har igangsat. Projektet skal støtte den lokale refleksion og videreudvikling af den gode sociale praksis, der allerede findes.

Yderligere informatiom om projekt Lovende Praksis