Behov for dialog om magt og omsorg

Hvornår er en handling magt? Hvornår er det omsorg? Vi er nødt til at have en åben dialog om de dilemmaer, som professionelle fagpersoner står over for hver dag, i stedet for at ligge under for mange af mediernes ensidige fremstillinger

Social og sundhed

17. marts 2021

Af Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef

Hver dag bliver der udøvet magt i Danmark. Og hver dag står professionelle omsorgspersoner i et dilemma. Som samfund er vi nødt til at anerkende deres dilemma åbent. Mediernes fremstilling af magten risikerer på sigt at skade børnene, fordi man af frygt for forsider og tv-udsendelser viger uden om dilemmaet og undlader den omsorgsfulde magt.

Når vi taler om magt, er vi nødt til at se på sammenhængen

Vi har brug for at tale om forholdet mellem magt og omsorg. Men det er ikke ligegyldigt hvordan vi gør det. Når vi taler om magt og misbrug, er vi nødt til at se på sammenhængen, og mediernes rolle i den forbindelse er desværre ofte ensidig og fokuseret på sensationsoverskrifter.

Det er i dialogen omkring dilemmaerne om magtanvendelsen, at den rigtige interessante historie findes. Måske ikke historien der egner sig til et dokumentarprogram, der skal trække seertal og overskrifter. Men skal udsatte børn bruges til det formål?

Læs hele vores kronik i OPS-Indsigt fra d. 14. marts 2021