Har I fået indført en antimobbestrategi på jeres skole?

Bliv klogere på kravet til antimobbestrategi

Skole og undervisning

28. september 2020

Af Kasper Nordborg Kiær
Skole- og uddannelsespolitisk konsulent

I 2016 besluttede et politisk flertal at revidere undervisningsmiljøloven fra 2001. Formålet har været at styrke indsatsen mod mobning på grundskoler og ungdomsuddannelser, således at der bliver arbejdet præventivt med at forebygge mobning og sikre, at elever der oplever mobning, har mulighed for at klage over mangelfuld indgriben.

Ifølge en ny evaluering af Epinion: Evaluering af antimobbebestemmelser og Den Nationale Klageindsats mod Mobning, har mange skoletilbud ikke indført en antimobbestrategi, og derudover har de ikke det fornødne kendskab til procedurerne for eventuelle klager. Derfor arbejder LOS på at øge viden om kravene til antimobbeindsatsen.

Der er i lovgivningen stillet en række krav til arbejdet med antimobning.

Her er de fire vigtigste krav:

  • Alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal udforme en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning. Strategien skal offentliggøres.
  • Alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal, hvis de oplever mobning eller mobbelignende tilfælde, udarbejde og gennemføre en handlingsplan for, hvordan mobningen afhjælpes. Handleplanen skal udarbejdes indenfor 10 arbejdsdage.
  • Forældre og elever skal orienteres om mulighederne for at klage og orienteres om de forskellige muligheder, der følger.
  • Skolen skal agere lokal klageinstans (første instans)

28. september 2020 – Høringssvar vedr antimobbestrategi til UVM