Bliv medlem af LOS’ Fagudvalg

Som medlem af LOS har du nu mulighed for at blive en del af LOS’ Fagudvalg. Denne gang er der fem ledige pladser.

30. april 2024

Af LOS

Fagudvalget i LOS består af i alt ni medlemmer. To medlemmer udpeges blandt LOS’ bestyrelse, og syv medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt LOS’ medlemmer. Udvalgets medlemmer er så vidt muligt repræsenteret ud fra en spredning i forhold til fagområder og geografi.

Denne gang er der fem pladser ledige i udvalget, hvoraf tre udvælges for en toårig periode og to udvælges for en etårig periode.

Det forventes, at man som medlem af udvalget blandt andet deltager på fire årlige udvalgsmøder, og repræsenterer udvalget ved LOS’ faglige årsmøde. Udvalgsmedlemmerne får refunderet transport efter gældende regler.

Hvad gør Fagudvalget i LOS?
Fagudvalget drøfter aktuelle udfordringer, som de sociale tilbud møder i hverdagen, og bidrager med at kvalificere kurser, uddannelser, rådgivning og politiske opmærksomheder, som vi i LOS løbende arbejder med og udvikler på.

I nogle sammenhænge vil man, som medlem af Fagudvalget, blive spurgt om at deltage ind i LOS’ eksterne samarbejder for at bidrage med erfaring og specialiseret viden ind i de udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre vilkårene for de børn, unge og voksne, som de sociale tilbud arbejder med.

Herudover planlægger, afholder og evaluerer Fagudvalget det faglige årsmøde, som har til formål at inspirere medlemmerne i LOS til faglig nysgerrighed og udvikling.

Du kan læse mere om Fagudvalgets arbejde på LOS’ hjemmeside her. Der finder du blandt andet mødereferater og udvalgets forretningsorden, hvori retningslinjerne og rammerne for Fagudvalgets arbejde fremgår.

Hvordan bliver jeg medlem?
Hvis du er interesseret i at blive medlem af Fagudvalget, skal du sende en kort begrundet ansøgning til nlh@los.dk senest d. 20. maj kl. 12.00.

På det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeges Fagudvalgets medlemmer af LOS’ bestyrelse.

Har du spørgsmål kan du kontakte analysekonsulent, Nynne Lea Henriksen, på mail nlh@los.dk eller tlf. 9215 2230.