Debatten om bosteder savner fokus og dokumentation

Mens de kritisable forhold i psykiatrien skaber utryghed for beboere og ansatte på landets bosteder, er debatten kørt af sporet i en faglig og ideologisk kamp. Debatten lige nu handler om et problem, der ikke eksisterer og savner dokumentation.

Børn og unge

1. juni 2018

Af Michael Graatang

Er økonomisk overskud en hindring for at en virksomhed kan levere en faglig kompetent indsats for socialt og psykiske udsatte borgere på landets bosteder? Det mener fagforeningerne FOA og Socialpædagogerne. De seneste uger har man kunne  læse om, hvordan de faglige organisationer er gået til kamp mod private bosteders mulighed for at skabe overskud på deres forretning. Argumentet er, at man ikke skal kunne tjene på velfærd.

Jeg har fuld respekt for, at man har en holdning til det spørgsmål. Men det er svært at finde argumenter for, at vi lige nu skal tage den debat i en situation, hvor landets bosteder – både offentlige og private – mærker et stort pres fra en psykiatri, der overlader behandlingskrævende borgere til bostederne og skaber stor utryghed for beboere og ansatte på landets bosteder.

Flere af de sager, der har været fremme i medierne den seneste tid, har selvfølgelig også berørt mig. Der er begået fejl, …

Læs hele artiklen på Denoffentlige.dk