Det er et effektivt tilsyn, som skal sikre kvalitet og pris på bosteder

Et effektivt tilsyn skal sikre kvalitet og pris på landets bosteder, mener LOS. Landsorganisationen for sociale tilbud frygter, at et loft over overskuddet hos de 5 % af bostederne, der er privatejede, vil føre til mere bureaukrati.

Social og sundhed

25. juni 2018

Af

LOS vil bruge kræfterne på at styrke tilsynet og efterlyser dokumentation hos de faglige organisationer.

”Vi har brug for at holde fokus på at gøre en forskel på de anbragte børn, unge og voksne. Skal vi hæve kvaliteten er tilsynet et langt bedre fokus end et loft over overskud eller restriktioner over for ikke offentlige tilbud,” siger Michael Graatang, der er direktør i LOS.

Meldingen kommer efter FOA og Socialpædagogernes Landsforbund har forslået et politisk indgreb, hvor man begrænser de private tilbuds overskud. Organisationernes forslag drejer sig om de fem procent af bostederne, der er ejet af enten private selskaber eller enkeltmandsselskaber. Resten er fondsejede eller offentlige. Godt 61.000 børn, unge og voksne i alt er anbragt på botilbud. Tallene er fra Socialstyrelsens evaluering af tilsynsreformen.

”Jeg har også fulgt de enkeltsager, der har kørt i medierne, men jeg savner argumenter, når man ser på helheden. Jeg har bemærket, at FOA argumenterer med, at de private dominerer på området, og at kvaliteten er lavere. Men ser vi på tal fra Socialstyrelsen, så er billedet jo et ganske andet. De private udgør fem procent af pladserne, og tallene viser desuden, at de ikke offentlige tilbud samlet scorer bedre i tilsynsrapporterne end de offentlige. Så det er svært at finde et argument for at lægge fokus der, hvis det er kvaliteten, man er optaget af,” siger Michael Graatang, der derfor efterlyser dokumentation fra FOA og Socialpædagogerne.

Læs hele artiklen på Denoffentlige.dk