Det handler om faglighed & kvalitet

Løsningen på en stærkere velfærdssektor skabes gennem udbygning af det offentlige-private samarbejde. Velfærdens stigende og komplekse udfordringer med mange socialt udsatte gør det urealistisk at lade kommunerne løse opgaven alene.

Faglighed og kvalitet

8. november 2021

Af Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef

Vi skal sætte borgeren i centrum

På socialområdet er der i dag cirka 281.000 socialt udsatte, hvoraf godt 220.000 af dem er ramt af psykisk sygdom. Velfærdens stigende og komplekse udfordringer kalder på konkrete, holdbare og langsigtede løsninger.

Vi bragte et debatindlæg d. 28/10 2021 i Altinget, hvor vi talte om, at de stærkeste velfærdsløsninger kun kan nås ved et tæt samarbejde mellem offentlige og ikke-offentlige aktører.

Laust Westtoft, politisk og strategisk chef i Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS), siger i debatindlægget iAltinget:

Det, vi efterlyser, er, at det politiske fokus, i stedet for en entydig ekkokammer-diskussion om ejerskabsformer, ændrer sig til at handle om faglighed og kvalitet – og hvordan vi leverer de bedste velfærdsløsninger til mennesker i sårbare og udsatte positioner. Ellers risikerer vi som samfund at tabe dem på gulvet, som det hele handler om, nemlig de allermest udsatte

Du kan læse debatindlægget i Altinget her

 

I videoen nedenfor opsummerer vi hvad vi siger i vores debatindlæg i Altinget: