Det personrettede tilsyn skal ses efter i sømmene

DEBAT: Et fagligt stærkt socialtilsyn har kun effekt, hvis vi ser kritisk på hele processen. Fra visitationen til den enkelte borgers daglige trivsel og udvikling i de sociale tilbud, skriver Michael Graatang.

Social og sundhed

3. oktober 2018

Af Michael Graatang

Af Michael Graatang
Direktør i LOS, landsorganisationen for sociale tilbud

Vi har hele tiden brug for at forbedre kvaliteten på landets sociale tilbud, uanset om de er offentlige eller ikkeoffentlige.

Her er Socialtilsynet helt centralt. Derfor bakker vi i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud op om, at socialminister Mai Mercado nu tager hul på den ventede evaluering af tilsynet.

Men uanset hvor effektivt og dygtigt et Socialtilsyn vi opbygger, så kan det ikke stå alene, hvis vi skal have den udsatte borger i centrum.

Et socialt tilbud kan være drevet til topkarakter, og alligevel kan der være borgere, som er fejlplacerede eller har problemer med sundhed, pårørende eller andre forhold, som påvirker trivslen.

Mere fokus på opsøgende arbejde
Derfor bakker LOS også op om de tanker, som landsformand for LEV, Anni Sørensen, giver udtryk for i Altingets debat om socialtilsyn, når hun slår til lyd for en styrkelse af det kommunale personrettede tilsyn.

Læs hele artiklen på Altinget.dk