Direktør for LOS: Få nu mere fokus på akutpsykiatrien

Voksne og psykiatri

28. februar 2019

Af Michael Graatang

orestil dig, at du ankommer med din søn til skadestuen med et brækket ben. Efter ventetiden tilses han af sundhedspersonalet. Et af følgende scenarier finder sted: Lægen må desværre afvise at behandle den brækkede arm på grund af manglende kapacitet, og I må forlade skadestuen med en ubehandlet arm. Eller din søn indlægges i otte timer, bliver smertelindret og udskrives herefter uden yderligere behandling.

Når jeg indleder med dette fortegnede scenarie, så er det, fordi det er hverdag i dagens velfærdssamfund på psykiatriområdet, hvor en lang række af psykisk syge mennesker i udsatte og sårbare positioner og på bo- og opholdssteder afvises indlæggelse trods behovet eller udskrives for tidligt.

Kapacitetsmanglen i akutpsykiatrien er nu så åbenlys, at det hver eneste dag hindrer ansatte i socialsektoren i at udføre et godt fagligt arbejde, og det kan få voldsomme konsekvenser. Både for det enkelte menneske, de pårørende, personalet i socialsektoren og for samfundet som helhed.

Konsekvenserne af den manglende kapacitet i akutpsykiatrien er åbenlyse for de borgere, der ikke får den nødvendige behandling. Deres sygdom og symptomer forværres betydeligt, og ind imellem udvikler de en adfærd, der kan være til fare for dem selv og andre.

Michael Graatang, Direktør LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud