Direktør i LOS stopper

Efter 5 år som direktør for LOS er tiden kommet til at søge nye udfordringer for både bestyrelsen og for direktøren Michael Graatang. Parterne har derfor aftalt at afslutte ansættelsesforholdet med virkning fra den 1. maj 2020.

”LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud har gennem den seneste årrække gennemgået en nødvendig transformation og professionalisering som brancheorganisation bl.a. i forhold til samarbejdet med myndigheder og det kommunale system,” udtaler formand John Anderskou. I 2015 valgte LOS at indsætte en direktør, som kunne etablere det nødvendige samspil med det nye socialtilsyn og kommunernes ageren i forhold til branchen. “Michael Graatang er kommet til LOS med stærke relationer til særligt det kommunale Danmark. Det har bidraget til, at LOS i dag fremstår med en respekteret stemme i forhold til tilsyn og offentlige myndigheder,” fortæller formand John Anderskou.

Med LOS’ strategi “Fremdrift med socialt ansvar” vedtog generalforsamlingen, at LOS skal være den samlende organisation, der kan gå ind og agere politisk på vegne af hele branchen. ”Vi har som mål, at organisationen skal vokse, så vi bliver flere stærke medspillere, der kan påvirke branchen i en positiv retning,” fortæller formand John Anderskou. Bestyrelsen vil nu aktivt træde ind i den øverste ledelse af LOS og afdække hvilken ledelsesprofil, der fremadrettet skal stå i spidsen for at levere på de strategiske indsatsområder.

”Vi ser frem til at styrke fundamentet og videreføre LOS’ strategiske målsætninger til gavn for medlemmerne i samarbejde med de øvrige stærke kendte kræfter på sekretariatet,” udtaler John Anderskou.

Kontaktperson: Formand John Anderskou, tlf. 28 10 30 64 email: ja@vita-csa.dk

På bestyrelsens vegne

John Anderskou