Driftsoverenskomster hjælper ikke det udsatte barn

Tilsynet skal styrkes, men vi må ikke begrænse kommunernes frie valg i bestræbelserne på at sikre kvaliteten på de sociale tilbud, skriver Michael Graatang.

Social og sundhed

12. oktober 2018

Af Michael Graatang

I debatten om de sociale tilbud og Socialtilsynet er jeg overbevist om, at ingen er uenige i, at Socialtilsynet skal have redskaber til at sikre kvaliteten, og der skal skrides til handling ved dårlig kvalitet på de sociale tilbud.

Der, hvor uenigheden synes at være størst, handler det om to retninger: Er det kommunens politikere og sagsbehandlere, der beslutter, hvilket tilbud der er det bedste til borgeren? Eller er det Folketinget og lovgivningen, der skal diktere, hvilke selskabskonstruktioner og dermed tilbud kommunerne må vælge mellem? For LOS er svaret klart: Vi skal sætte borgeren i centrum.

Bevar det fulde kommunale selvstyre
Det gør vi bedst ved at bevare det fulde kommunale selvstyre og lade det være hensynet til det enkelte menneske, der afgør valget af det sociale tilbud.

Derfor må vi også debattere, hvordan kommunerne får det tilsyn, der kan danne det bedste grundlag for deres valg af tilbud til borgerne. Der er brug for, at kommunerne melder sig aktivt ind i debatten

Forudsætningen for høj kvalitet i kommunernes handlemuligheder…

Du kan læse hele artiklen på Altinget