EN DEL AF KLUBBEN

I LOS’ strategi ”fremdrift med socialt ansvar” står det skrevet i sten, at LOS vil være branchens samlende organisation for det specialiserede socialområde. For det er i fællesskabet med den fælles stemme, at vi kan øve størst mulig indflydelse på de ikke-offentlige sociale tilbuds driftsvilkår og for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Social og sundhed

19. november 2020

Af Jakob Schiøtt og Trine Hounsgaard Pfeiffer
Bestyrelsesmedlemmer i LOS

Det kan være en svær og til tider ”ensom” oplevelse at drive sociale tilbud af høj kvalitet. Både med de dag- lige og organisatoriske udfordringer men især også i en tid, hvor ikke-offentlige sociale tilbud konstant er i mediernes kritiske søgelys og på den politiske dags- orden. Det specialiserede socialområde er en særlig disciplin og af så høj kompleksitet, at det indimellem kan være svært at forklare for udenforstående, hvad det egentlig er, man arbejder med, og hvor skoen trykker.

Måske kan det klinge lidt hult og ”poppet”, når vi i LOS er begyndt at italesætte medlemmerne som ”konkollegaer”. Men der en større tanke bag, og faktum er, at vi nu – mere end nogensinde før – har brug for at se på hinanden som samarbejdspartnere, der arbejder for et fælles mål. For på tværs af medlemsskarens enorme diversitet, er der noget, alle medlemmer er fælles om at skabe og arbejde for: Et stærkt fagligt socialområde, hvor de ikke-offentlige leverandører spiller en central rolle. Vi tror på, at alle kan blive rigere af at dele med os selv og med hinanden. På den måde bliver vi alle bedre til det, vi arbejder med og til at tackle de faglige udfordringer.

Når vi taler om konkollegaer, mener vi et professionelt samarbejde mellem medlemmer, der kan betragtes som konkurrenter, men som vælger at betragte sig mere som kollegaer uden at glemme konkurrenceincitamentet. Det bruges i en positiv betydning om andre tilbud i branchen, der ganske vist kan betragtes som konkurrenter, men som man også har glæde af at sparre og netværke med, og som derfor også på en måde kan betragtes som kollegaer.

Derfor sætter vi nu også yderligere fokus på at skabe fora for samarbejdet. LOS har i en årrække haft tradition for at afholde faglige årsmøder, bestyrelsesseminarer, årsmøder m.m. Nu iværksætter vi yderligere initiativer. Både for at I skal komme tættere på hinanden – men også fordi sekretariatets kompetencer kan komme tættere på medlemmerne. Det gør vi ved at skabe rum og rammer for, at konkollegaer kan mødes og sammen kan bidrage til, at alle går fra dagen med en beriget virksomhed og faglig profil. Derfor har vi for første gang i år yderligere iværksat en række af lokale medlemsmøder samt etableret nye netværk. Vi ved desuden, at mange af medlemmerne indgår i andre sociale og faglige netværk, og LOS’ sekretariat vil meget gerne stille sig til rådighed og bidrage med faglig viden og input, der kan inspirere netværket og styrke fagligheden samt udsig- ten mod resten af området. Desto mere vi samtænker og deler vores viden i branchen, desto stærkere står vi hver for sig, men også som en samlet sektor, der står i et historisk krydspres.

Dette er et uddrag fra vores medlemsblad, Gi LOS. Hvis du ønsker at læse hele bladet, kan du læse det ved at klikke her