Kontakt

Hovednummer: 4124 3553

www.aabrinken12.dk

Adresse

Aabrinken
Åbrinken 12
4682 Tureby

Region: Sjælland
Kommune: Køge
CVR nr.: 15858273

Om Aabrinken

Tilbud:

 • Tilbudstype er ikke relevant/angivet

Tillægsydelser:

 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: fra 10 årige -18 årige (23) Efterværn

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationen er i højsædet når Aabrinken åbner dørene for unge mennesker der har oplevet omsorgssvigt. Med udgangspunkt i den enkelte formes dagligdagen således at den unge, føler sig beskæftiget, hørt og respekteret. Frihed under ansvar. Den unge skal VILLE Aabrinken. Det er pædagogernes fornemste opgave at støtte og vejlede den unge i dagligdagens struktur, og igennem denne vejledening støtte den unge i de vanskeligheder vedkommende møder i sin hverdag. Den unge skal have en forventning om at Opholdsstedet har en interesse i dennes dagligdag. Der skal tales om skole-/arbejdsdagen. Hvad har været svært, Hvad kunne man have ønsket eller gjort anderledes? Sund kost og motion er med til at skabe overskud så der kan fokuseres på alt der skal arbejdes med. Vejledning og evaluering af dagen, samt en forståelse om at vi har en tæt kontakt med skolen eller arbejdspladsen, hvis dette skønnes nødvendigt!.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 77.690,-

Andre sociale tilbud: Efter behov

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dage

Leder: Alice Zabell

Visitationsansvarlig: Alice Zabell, tlf.: 27895629

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1986

Find vej