Åkandehuset

Kontakt

Hovednummer: 5369 6920

Leder telefon: 20491562

www.aakandehuset.dk

Adresse

Åkandehuset
Ellingebjergvej 3
4573 Højby

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 33755260

Om Åkandehuset

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 og opefter

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Åkandehuset arbejder ud fra tænkningen Åben Dialog. Vi har valgt Åben Dialog, da det giver mulighed for at anvende andre metoder som f.eks. Neuropædagogisk tilgang. Hvis tilgangen virker for den enkelte borger, mener vi, det giver de bedste muligheder for vores borgere. Vi mener at den enkelte borger har meninger og ønsker for, deres eget liv og derfor gerne vil være medbestemmende. Det er vores håb, at borgerne derved får et mere værdigt liv med færre indlæggelser. Når man arbejder ud fra tænkningen Åben Dialog, betyder det, at man har fokus på dialog og lydhørhed. Åben Dialog lægger op til, at man inddrager alle der er relevante i opgaveløsningen i både det private og professionelle netværk. Vi arbejder derfor med netværksmøder, hvor de relevante personer fra netværket deltager. Vi tilpasser os hele tiden den enkelte borger, på denne måde behandler vi den enkelte respektfuldt, så borgeren får indflydelse på sin støtte og behandling og derved kan tage ansvar for eget liv.

Pladser: 17

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Fra 66.156 - 211.578

Opsigelsesvarsel: Efter aftale

Visitationsansvarlig: Nina Sandhøj, tlf.: 20491562

Leder: Nina Sandhøj

Bestyrelsesformand: Helle W Jegsen

Antal ansatte: 40

Fuldtidsstillinger: 40

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2011

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej