Åstedet på Fyn

Kontakt

Hovednummer: 2810 4919

Leder Tine Dybmose Larsen: 42720262

www.aastedet-aarup.dk

Adresse

Åstedet på Fyn
Erholmvej 4
5560 Årup

Region: Syddanmark
Kommune: Assens
CVR nr.: 28199341

Om Åstedet på Fyn

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18 (23) år

Det er vores mål, at skabe udvikling hos den unge, på en måde hvor de kommer overens med og får håndteret de senfølger af opvæksten, som de kom med med. Bearbejdning og håndtering af opvækstens vilkår, er en ofte langvarig proces, hvor behovet for tryghedsskabende voksne og omgivelser er et must. Vores behandlingsplaner tager udgangspunkt i et neuroaffektivt afsæt, idet vi oplever at bæredygtig udvikling og holdbare mestringsstrategier, er afhængig af at der arbejdes med både emotionelle, kognitive og sensoriske behov. Målgruppe : Åstedet er for unge af begge køn, 12-18(22) årige, der har emotionelle, kognitive eller adfærdsmæssige udfordringer som følge af opvækstvilkår. Vores spidskompetence er at skabe udvikling hos unge, der kommer med belastninger og/eller traumer fra en opvækst med omsorgssvigt, misbrug eller vold i familien.

Pladser: 6

Døgntilbud: 81.600

Andre sociale tilbud: gradueret pris

Opsigelsesvarsel: lb mdr + 1 måned

Visitationsansvarlig: Tine D. Larsen, tlf.: 42720262

Leder: Tine Dybmose Larsen

Bestyrelsesformand: Jesper Knudsen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2004

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej