Adriansminde

Adresse

Adriansminde
Hasseløvej 60
4800 Nykøbing F

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 20597704

Om Adriansminde

Tilbud:

  • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

  • Indadreagerende adfærd
  • Selvskadende adfærd
  • Seksuelt krænket problematik
  • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
  • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 6-12år
  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 10-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Målgruppe: Piger med personlighedsforstyrrelse og/ eller omsorgssvigt 10-23 år Faglig tilgang: Miljøterapeutisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Kognitiv tilgang Metode: Jeg-støttende samtale Social færdighedstræning Beskrivelse: Det er vores mål, at den enkelte unge lærer at tage ansvar for sit eget liv, og sættes i stand til at klare en selvstændig tilværelse med grundlæggende værdier, indenfor rammerne af gældende samfundsmæssige normer. Det vil sige, at målet efter endt ophold er, at den unges liv er karakteriseret ved: • Respekt for andre • Forståelse for almindelige samfundsmæssige forhold • Hensigtsmæssige og holdbare sociale netværk. • Et afklaret forhold til sig selv. • Ordnede boligforhold. • I gang med uddannelse/erhverv. • Et aktivt fritidsliv. • Et afklaret forhold til forældre/familie.

Pladser: 4

Døgntilbud: 77.519,00

Opsigelsesvarsel: lb + 30 dg

Visitationsansvarlig: Mette Krohn, tlf.: 20119103

Leder: Mette Krohn

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 4

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej