AktivKollegiet i Hellebæk

Adresse

AktivKollegiet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95 a
3150 Hellebæk

Region: Hovedstaden
Kommune: Helsingør
CVR nr.: 30339983

Om AktivKollegiet i Hellebæk

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den Sociale Landsby i Hellebæk danner rammen om de mange fælles aktiviteter og muligheder, vi kan tilbyde mennesker, der har behov for at bo i beskyttede omgivelser. I landsbyen har vi to private sociale døgntilbud: Opholdsstedet i Hellebæk og AktivKollegiet. Vi er som en Landsby. Fællesskabet er et af vores fornemste redskab. Vi forsøger at finde ind til de sammenhænge hvor den enkelte kan tage ejerskab og få betydning. Vi benytter en metode vi kalder; DDV – Det Der Virker. Det betyder at vi er metodeudviklende, og dét foregår gerne i samarbejde med højt specialiserede fagfolk. DDV betyder blandt andet, at vi ofte må opfinde den vej vi går på, i et tæt samarbejde med fagfolk som har andre fagligheder end vores. Metodisk åbenhed kan være forudsætningen for, at vores beboere rent faktisk kan få et bedre liv med de problemstillinger, de nu engang har. Vi kæmper sammen fagligt for at det kan lykkes. Og vi kæmper for at beboernes livskvalitet, skal blive så god som overhovedet muligt.

Pladser: 14

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 30.345-169.000

Dagtilbud: 24.804

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Mette Bryndum

Bestyrelsesformand: Tove Pedersen

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 5,83

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

AktivKollegiet ligger i Den Sociale Landsby men med separate fysiske rammer. AktivKollegiet er for mennesker der har en kompleks psykosocial adfærd, og har brug for udviklende støtte. Det er ofte mennesker med sammensatte problematikker og en eller flere diagnoser. Det er mennesker der bevæger sig i grænselandet mellem samfund, socialpædagogik og psykiatri. Mange af vores beboere har haft en del kontakt med behandlingssystemet. AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte, i botilbud og med støtte i egen bolig. Vi er et frugtbart sted og tryghedsskabende der giver mod og tro på vækst. Vi prøver altid at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, beboerne kommer med og sammen få sat nogle mål og lavet en plan for hvordan, disse mål bedst opnås. AktivKollegiet ligger i Den Sociale Landsby og har adgang til de fælles faciliteter og fællesskab. Det giver en god øvebane og brobygning til det øvrige samfund, der for mange af beboerne kan virke uoverskuelig.

Find vej