Akut/MMS - afdeling Hjorthøjgård

Kontakt

Hovednummer: 9650 7100

www.hjorthojgaard.dk

Adresse

Akut/MMS - afdeling Hjorthøjgård
Myagervej 110
9690 Fjerritslev

Region: Nordjylland
Kommune: Jammerbugt
CVR nr.: 36693738

Om Akut/MMS - afdeling Hjorthøjgård

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 12-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

HJORTHØJGÅRD MODTAGER BL.A. - EKSTREM UDADREAGERENDE UNGE - SEKSUELLE KRÆNKERE - UNGE MED DOBBELTDIAGNOSE - UNGE MED FLERGANGSANBRINGELSER

Pladser: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Akut/MMS har differentierede takster alt afhængig af støttebehov

Opsigelsesvarsel: efter aftale

Visitationsansvarlig: Casper Friis, tlf.: 61722506

Leder: Allan Beith

Bestyrelsesformand: Steen Hilling

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej