Aleris Omsorg

Adresse

Aleris Omsorg
Gyngemose parkvej 66
2860 Søborg

Region: Hovedstaden
Kommune: Gladsaxe
CVR nr.: 19176878

Om Aleris Omsorg

Tilbud:

  • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

  • Bostøtte § 85

Målgrupper:

  • Fysiske handikap
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-65 (50)

Botilbuddet Kirkeleddet §105, §85, §83, Kirkeleddet 6, 3230 Græsted - 8 pladser Personer i alderen 18 - 50 med udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, medfødt hjerneskade Personer i alderen 18 - 50 med synsnedsættelse, hørenedsættelse, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse Botilbuddet Skipperstræde §105, §85, §83, Østre Alle 30 i Gilleleje - 6 pladser Personer i alderen 18 - 65 med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade Personer i alderen 18 - 65 med synsnedsættelse, hørenedsættelse, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse

Pladser: 6+8

Døgntilbud: 2944-3439

Opsigelsesvarsel: § 105

Leder: Tina Søgaard

Antal ansatte: 33

Fuldtidsstillinger: 21

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

Aleris Omsorg driver to botilbud i Nordsjælland på kontrakt med Gribskov Kommune.

Botilbuddet Kirkeleddet i Græsted og Botilbuddet Skipperstræde i Gilleleje - link til Aleris' hjemmeside, hvor der findes en nærmere beskrivelse af begge botilbud https://www.aleris.dk/vi-tilbyder/aleris-omsorg/handicap-botilbud-pleje/

Download standardbeskrivelse

Find vej