Alfa-Fredensborg

Adresse

Alfa-Fredensborg
Kongevejen 1
3480 Fredensborg

Region: Hovedstaden
Kommune: Fredensborg
CVR nr.: 27099602

Om Alfa-Fredensborg

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-85

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Stofmisbrug og alkoholisme Det grundlæggende i vores tilbud er døgnbehandling til misbrugere af både stoffer og alkohol, men dem der gennemgår vores behandlingsforløb er vidt forskellige og har forskellige behov, som vi arbejder målrettet for at tilgodese. Det eneste beboerne har til fælles er deres problem med at stoppe eller styre deres misbrug på egen hånd. Vores udgangspunkt er, at vi alle er forskellige. Det eneste beboerne på Alfa-Fredensborg har til fælles, er at de forsøger at få deres liv til at give mening ved hjælp af stoffer eller alkohol. Denne paradoksale livsstil har bragt mange misbrugere på kollisions kurs med kriminalforsorgen, hospitaler, venner, arbejdsgivere og familien. På Alfa-Fredensborg tilbyder vi behandling, dermed hjælp til at håndtere misbrug og konsekvenser af dette. Hvis du leder efter en grundig døgnbehandling hvor religion ikke er indblandet behandlingsmetoderne, så er Alfa-Fredensborg stedet.

Pladser: 26

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 56697

Dagtilbud: 22500

Andre sociale tilbud: 14700

Visitationsansvarlig: Jørgen Maltesen, tlf.: 27223541

Leder: Jørgen Maltesen

Bestyrelsesformand: Palle Andersen

Antal ansatte: 26

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2003

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej