Asgaard

Kontakt

Hovednummer: 6340 7071

www.asgaard-fyn.dk

Adresse

Asgaard
Nøddelunden 1
5580 Nørre Aaby

Region: Syddanmark
Kommune: Middelfart
CVR nr.: 25685970

Om Asgaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-40

Asgaards pædagogik tager udgangspunkt i KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik) og TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children), samt andre faglige tilgange som: De Små Skridts tilgang, Inklusionspædagogisk tilgang, Neuropædagogisk tilgang, Relationspædagogisk tilgang og social læringstilgang. Vi anvender metoder indenfor KRAP metodehåndbogen, Teacch redskaber, Kat-kassen, Psykoedukation og Social færdighedstræning. Vi arbejder ud fra kommunernes handleplaner og opstiller mål og delmål, som vi løbende evaluerer på i vores dokumentationssystem. vi udarbejder statusbeskrivelser, hvor vi dokumenterer de unges udvikling.

Pladser: 11

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 82.832

Dagtilbud: Efter aftale

Andre sociale tilbud: Efter aftale.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 d

Visitationsansvarlig: Lykke Eggers Jørgensen, tlf.: 27792311

Leder: Brian Kousgaard Pedersen

Bestyrelsesformand: Peter Nielsen

Antal ansatte: 34

Fuldtidsstillinger: 29

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

Asgaard er et privat fondsejet ophold- og støttetilbud for mennesker med ASF. Asgaard er etableret i år 2000. Asgaard har to afdelinger. Det er unge og voksne med en diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og med en intelligens inden for normalområdet, samt tillægsdiagnoser, såsom angst, ADHD, OCD, depression, diabetes og epilepsi. Asgaards interne afdeling ” 117”, som visiterer ind på §107, §66 stk.1,nr.5, §76 stk.3,nr. 1 og med plads til 11 beboere med døgndækning, som på visiteringstidspunktet er mellem 15 og 40 år. Det er unge og voksne, som kan profitere af en pædagogik med struktur og forudsigelighed. I ekstern afdeling støtter man borgere i eget hjem efter § 85, samt borgere der er hjemmeboende og borgere under 18 år efter §52 stk. 3,6. Under ekstern afdeling ligger der også et klubtilbud. SPS-støtte, hvor Asgaard er tilknyttet forskellige gymnasier herunder STX, HTX, VUC, Afklarings- og mentorforløb for jobcentrene og § 104. Individuelle STU forløb.

Download standardbeskrivelse

Find vej