Kontakt

Hovednummer: 6340 7071

www.asgaard-fyn.dk

Adresse

Asgaard
Nøddelunden 1
5580 Nørre Aaby

Region: Syddanmark
Kommune: Middelfart
CVR nr.: 25685970

Om Asgaard

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-40

Asgaards pædagogik tager udgangspunkt i KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik) og TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children), samt andre faglige tilgange som: De Små Skridts tilgang, Inklusionspædagogisk tilgang, Neuropædagogisk tilgang, Relationspædagogisk tilgang og social læringstilgang. Vi anvender metoder indenfor KRAP metodehåndbogen, Teacch redskaber, Kat-kassen, Psykoedukation og Social færdighedstræning. Vi arbejder ud fra kommunernes handleplaner og opstiller mål og delmål, som vi løbende evaluerer på i vores dokumentationssystem. vi udarbejder statusbeskrivelser, hvor vi dokumenterer de unges udvikling.

Pladser: 11

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 82.832

Dagtilbud: Efter aftale

Andre sociale tilbud: Efter aftale.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 d

Leder: Brian Kousgaard Pedersen

Visitationsansvarlig: Lykke Eggers Jørgensen, tlf.: 27792311

Antal ansatte: 34

Fuldtidsstillinger: 29

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Find vej