Asgaard

Kontakt

Hovednummer: 6340 7071

www.asgaard-fyn.dk

Adresse

Asgaard
Nøddelunden 1
5580 Nørre Aaby

Region: S
Kommune: M
CVR nr.: 25685970

Om Asgaard

Tilbud:

 • 1
 • 2
 • 6

Tillægsydelser:

 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 10

Målgrupper:

 • 13

Diagnoser:

 • 5
 • 6
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17

Aldersgrupper:

 • 3
 • 4
 • 5

OBS: 15-40

Asgaards pædagogik tager udgangspunkt i KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik) og TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children), samt andre faglige tilgange som: De Små Skridts tilgang, Inklusionspædagogisk tilgang, Neuropædagogisk tilgang, Relationspædagogisk tilgang og social læringstilgang. Vi anvender metoder indenfor KRAP metodehåndbogen, Teacch redskaber, Kat-kassen, Psykoedukation og Social færdighedstræning. Vi arbejder ud fra kommunernes handleplaner og opstiller mål og delmål, som vi løbende evaluerer på i vores dokumentationssystem. vi udarbejder statusbeskrivelser, hvor vi dokumenterer de unges udvikling.

Pladser: 11

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 82.832

Dagtilbud: Efter aftale

Andre sociale tilbud: Efter aftale.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 d

Visitationsansvarlig: Lykke Eggers Jørgensen, tlf.: 27792311

Leder: Brian Kousgaard Pedersen

Antal ansatte: 34

Fuldtidsstillinger: 29

Organisationstype: S

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej