Kontakt

Hovednummer: 7027 4222

Adresse

Atlas CPH
Falkoner Alle 67
2000 Frederiksberg

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 39880067

Om Atlas CPH

Tilbud:

  • Midlertidige botilbud § 107
  • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

  • Udadreagerende adfærd
  • Indadreagerende adfærd
  • Selvskadende adfærd
  • Psykiatriske lidelser af generel karakter
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Autisme

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Pladser: 3

Ledige pladser døgntilbud: 2

Leder: Camila Jensen

Visitationsansvarlig: Camila Jensen, tlf.: 70274222

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej