Balancen Særlige boliger

Adresse

Balancen Særlige boliger
Prøvegårdsvej 10
4100 Ringsted

Region: S
Kommune: K
CVR nr.: 41760362

Om Balancen Særlige boliger

Tilbud:

 • 2

Tillægsydelser:

 • 3
 • 5

Målgrupper:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 13
 • 18

Diagnoser:

 • 1
 • 5
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17

Aldersgrupper:

 • 4
 • 5

OBS: 18 +

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang, Strukturpædagogisk tilgang, Anerkendende tilgang, PECS, Tegn til Tale, TEACCH, Low Arousal.

Pladser: 1

Døgntilbud: 287.954,50

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Lasse Andersen, tlf.: 23908435

Leder: Lasse Villy Andersen

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: A

Oprettelsesår: 2021

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej