Balancen Særlige boliger

Adresse

Balancen Særlige boliger
Åmarken 2
4623 Lille Skensved

Region: Sjælland
Kommune: Køge
CVR nr.: 41760362

Om Balancen Særlige boliger

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Angst eller fobisk angst
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 +

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang, Strukturpædagogisk tilgang, Anerkendende tilgang, PECS, Tegn til Tale, TEACCH, Low Arousal.

Pladser: 2

Døgntilbud: 287.954,50

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 dage

Leder: Lasse Villy Andersen

Visitationsansvarlig: Lasse Andersen, tlf.: 23908435

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2021

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej