Behandlingsstederne Søbæk

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5924 8300

www.soebaek.dk

Adresse

Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 38149377

Om Behandlingsstederne Søbæk

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 11- 30 år

På Søbæk inkluderes - ekskluderede børn og unge. www.søbæk.dk Alle vore døgntilbud & skoledagbehandlingstilbud er målrettet børn med specialpædagogiske behov som af forskellige årsager ikke kan fungere i almene sammenhænge. Vi har en vifte af døgn- & dagtilbud som tilgodeser langt de fleste børns behov. Herunder: Skole & dagbehandling for børn med specialskolebehov 0. - 10. klasse. STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. EMU erhvervs, modning & udviklingsklasse. ASF autismecenter - Skole tilbud - STU samt Botilbud for børn og unge med autismespektrum og andre udviklingsforstyrrelser. Opholdsstederne Askov & Bakkerup 11 - 18 år. Botilbuddet Kollegiet 16- 30år - Eget værelse med tilsyn.

Pladser: 125

Leder: Michael Mølgaard

Visitationsansvarlig: Mathias Ekknud, tlf.: 59248302

Antal ansatte: 200

Fuldtidsstillinger: 180

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1985

Find vej