Behandlingsstederne Søbæk

Kontakt

Hovednummer: 2135 1116

Sarah Meyer, visitator: 21351116
Kristian Kallenbach, adm.chef: 24763846

www.soebaek.dk

Adresse

Behandlingsstederne Søbæk
Kalundborgvej 133
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 38149377

Om Behandlingsstederne Søbæk

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 10- 30 år

På Søbæk inkluderes - ekskluderede børn og unge. www.søbækskole.dk Alle vore døgntilbud & skoledagbehandlingstilbud er målrettet børn med specialpædagogiske behov som af forskellige årsager ikke kan fungere i almene sammenhænge. Vi har en vifte af døgn- & dagtilbud som tilgodeser langt de fleste børns behov. Herunder: Skole & dagbehandling for børn med specialskolebehov 0. - 10. klasse. STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. EMU erhvervs, modning & udviklingsklasse. ASF autismecenter - Skole tilbud - STU samt Botilbud for børn og unge med autismespektrum og andre udviklingsforstyrrelser. Opholdsstederne Søbæk Jyderup & Knabstrup 12 - 18 år. Botilbuddet Søbæk Kollegiet - Eget værelse med tilsyn. §103 Kompasset beskyttet værksted. §85 Bostøtte eget værelse eller §71 mentorordning.

Pladser: 110

Ledige pladser dagstilbud: 15

Ledige pladser døgntilbud: 14

Døgntilbud: 36.577/52.875 - 81.576/121.576 - 113.547/153.547

Dagtilbud: Dagbeh. 17.253,- / uv. 21.370,-

Andre sociale tilbud: Høj 51.535 / Lav 35.650

Opsigelsesvarsel: 30 dg. plus lbn. md.

Visitationsansvarlig: Mie Mortensen, tlf.: 21351116

Leder: Alice Søndergaard Meyerhoff

Bestyrelsesformand: Mike S Hansen Advokat

Antal ansatte: 200

Fuldtidsstillinger: 180

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej