Blå Kors Center Sydjylland

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5080 5858

www.csyd.dk

Adresse

Blå Kors Center Sydjylland
Sønderhedevej 7
6623 Vorbasse

Region: Syddanmark
Kommune: Billund
CVR nr.: 27613179

Om Blå Kors Center Sydjylland

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-67

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Størstedelen af vores beboere er hjemløse og har ophold jf. SEL § 110. Mange af disse beboere har modtaget kontanthjælp i mange år, og er langt væk fra arbejdsmarkedet. Derfor har BKCS oprettet en socialøkonomisk virksomhed, hvor vi tilbyder beskæftigelse til beboere og borgere udefra. Dette foregår som regel i et samarbejde med jobcenter med henblik på jobafklaring. Vi arbejder aktivt med 4 målsætninger under et ophold: - at beboeren finder en egnet bolig og bliver afklaret på egnet boligtype. - at afdække beboerens ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet. - at beboeren indgår i sociale relationer, har fritidsinteresser og har kontakt til relevant netværk. - at understøtte beboerens fysiske og mentale sundhed og trivsel, bl.a. ved at understøtte rusfrihed og borgerens deltagelse i behandling/psykiatri. Der er desuden tilknyttet en psykiater til centret.

Pladser: 20

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: tilbudsportal

Dagtilbud: tilbudsportal

Andre sociale tilbud: tilbudsportal

Leder: Lillian Stephansen

Visitationsansvarlig: Ikke Angivet

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1999

Find vej