Blå Kors Center Sydjylland

Kontakt

Hovednummer: 7533 3504

www.csyd.dk

Adresse

Blå Kors Center Sydjylland
Sønderhedevej 7
6623 Vorbasse

Region: Syddanmark
Kommune: Billund
CVR nr.: 27613179

Om Blå Kors Center Sydjylland

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • Udredning

Målgrupper:

 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-67

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Størstedelen af vores beboere er hjemløse og har ophold jf. SEL § 110. Mange af disse beboere har modtaget kontanthjælp i mange år, og er langt væk fra arbejdsmarkedet. Derfor har BKCS oprettet en socialøkonomisk virksomhed, hvor vi tilbyder beskæftigelse til beboere og borgere udefra. Dette foregår som regel i et samarbejde med jobcenter med henblik på jobafklaring. Vi arbejder aktivt med 4 målsætninger under et ophold: - at beboeren finder en egnet bolig og bliver afklaret på egnet boligtype. - at afdække beboerens ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet. - at beboeren indgår i sociale relationer, har fritidsinteresser og har kontakt til relevant netværk. - at understøtte beboerens fysiske og mentale sundhed og trivsel, bl.a. ved at understøtte rusfrihed og borgerens deltagelse i behandling/psykiatri. Der er desuden tilknyttet en psykiater til centret.

Pladser: 20

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: tilbudsportal

Dagtilbud: tilbudsportal

Andre sociale tilbud: tilbudsportal

Visitationsansvarlig: Rådgiverteam

Leder: René Boye Knudsen

Bestyrelsesformand: Tim Lykke Jensen

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

Vi hjælper mennesker der har særlige sociale problemer og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig bl.a. pga. afhængighed af rusmidler, psykiske lidelser, dårlig økonomi, arbejdsløshed, manglende netværk mv. Vi hjælper også mennesker, hvor kommunen har vurderet, der er behov for et midlertidigt ophold efter Servicelovens §107 pga. nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Find vej