Bo- og Behandlingscenter Blokhus

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2635 5594

www.bobeh-blokhus.dk

Adresse

Bo- og Behandlingscenter Blokhus
Purkærvej 55
9490 Pandrup

Region: Nordjylland
Kommune: Jammerbugt
CVR nr.: 32409946

Om Bo- og Behandlingscenter Blokhus

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-50

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: Fra 69.134,00 kr.

Dagtilbud: Fra 14.657,00 kr.

Andre sociale tilbud: Efter aftale § 84 aflastningspladser og § 85 Bostøtte

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dg.

Leder: Gitte Simonsen

Visitationsansvarlig: Gitte Simonsen, tlf.: 26355594

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2009

Find vej