Behandlingsstedet Bøgegården

Kontakt

Hovednummer: 7556 3605

Kim Ochwat: 30253605
Trine Raben: 30253904

www.bøgegården.com

Adresse

Behandlingsstedet Bøgegården
Skovsgårdevej 11
6000 Kolding

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 36866535

Om Behandlingsstedet Bøgegården

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

Bøgegården: Speciale i psykiatri samt udviklings-og tilknytningsforstyrrelser. Aldersgruppe 17-30 år - En stor del af personalet er uddannede psykoterapeuter med speciale i tilknytningsforstyrrelse og traumer. Vi bruger derudover det 1 årige grundkursus i gestaltterapi og personligt lederskab. Leder er socialrådgiver, psykoterapeut og uddannet indenfor HR/ledelse. supervision 1 x månedlig ved ekstern supervisor Vivian Hansen. Vi bruger endvidere heste/rideterapi. Hesten indgår som et redskab i en læringsproces, hvor kontakten og omgangen med hesten bliver det centrale. Ridning/omgang med heste udvikler evnen til kontakt, livsglæde, tillid, selvværd, koncentration, krops bevisthed, afgrænsning/grænsesætning, ro og balance. Bostøtte: Piledammen er Bøgegårdens bostøtte afdeling beliggende i Kolding midtby. Der er tale om selvstændige lejligheder med personale der møder ind dagligt i en af lejlighederne. Se mere på www.piledammen.com

Pladser: 13

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 67996

Andre sociale tilbud: 29996 Piledammen

Opsigelsesvarsel: lb md + 2 måneder

Visitationsansvarlig: Trine Raben, tlf.: 30253904

Leder: Trine Raben

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 1988

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej