Bøgegården

Kontakt

Hovednummer: 7556 3605

Kim Ochwat: 30253605
Trine Raben: 30253904

www.bøgegården.nu

Adresse

Bøgegården
Skovsgårdevej 11
6000 Kolding

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 36866535

Om Bøgegården

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

Bøgegården: Speciale i psykiatri samt udviklings-og tilknytningsforstyrrelser. Aldersgruppe 17-30 år - tilknyttet psykiater og gør endvidere brug af eksterne psykoterapeuter samt NADA. Alle medarbejdere har grundkursus i kognitiv behandling samt 1 årigt grundkursus i gestaltterapi og personligt lederskab. Leder er socialrådgiver, uddannet indenfor HR/ledelse og er under uddannelse til psykoterapeut. supervision 1 x månedlig ved ekstern supervisor. Vi bruger endvidere heste/rideterapi. Hesten indgår som et redskab i en læringsproces, hvor kontakten og omgangen med hesten bliver det centrale. Ridning/omgang med heste udvikler evnen til kontakt, livsglæde, tillid, selvværd, koncentration, kropsbevisthed, afgrænsning/grænsesætning, ro og balance. Bostøtte: Piledammen er Bøgegårdens bostøtte afdeling beliggende i Kolding midtby. Der er tale om selvstændige lejligheder med personale der møder ind dagligt i en af lejlighederne.

Pladser: 13

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 67588

Opsigelsesvarsel: lb md + 2 måneder

Visitationsansvarlig: Trine Raben, tlf.: 30253904

Leder: Trine Raben

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 1988

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej