Bøgelund CFU ApS

Kontakt

Hovednummer: 4027 0399

www.bcfu.dk

Adresse

Bøgelund CFU ApS
Plantagevej 2A
7300 Jelling

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 42838691

Om Bøgelund CFU ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år

OBS: 15- 30 år (UG) / 17 -30 år (VG)

Borgerne mødes omsorgsfuldt og respektfuldt i deres udfordringer, og guides i arbejde med dem målrettet. Vi arbejder ud fra anerkendende og strukturpædagogisk tilgang. -se mere info på vores hjemmeside www.bcfu.dk.

Pladser: 27

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 91.400 (UG)/ 52.700(VG)

Dagtilbud: aftales indivudelt

Andre sociale tilbud: aftales indivudelt

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 30 da

Visitationsansvarlig: Søren Ærø, tlf.: 30350399

Leder: Søren Ærø

Antal ansatte: 40

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej