Bøgelund CFU ApS

Kontakt

Hovednummer: 4027 0399

Leder Søren Ærø: 30350399
Leder Helle Ærø : 40270399
Afd.leder Dorthe Daa Therkelsen: 20140699

Helle Ærø: helle@bcfu.dk
Dorthe Daa Therkelsen: dorthe@bcfu.dk

www.bcfu.dk

Adresse

Bøgelund CFU ApS
Plantagevej 2A
7300 Jelling

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 42838691

Om Bøgelund CFU ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år

OBS: 15- 30 år (UG) / 17 -30 år (VG)

Borgerne mødes omsorgsfuldt og respektfuldt i deres udfordringer, og guides i arbejde med dem målrettet. Vi arbejder ud fra anerkendende og strukturpædagogisk tilgang. -se mere info på vores hjemmeside www.bcfu.dk

Pladser: 27

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 91.400 (UG)/ 52.700(VG)

Dagtilbud: aftales indivudelt

Andre sociale tilbud: aftales indivudelt

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 30 da

Visitationsansvarlig: Søren Ærø, tlf.: 30350399

Leder: Søren Ærø

Bestyrelsesformand: Troels Seerup Jensen

Antal ansatte: 40

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[Vores målsætning er at være medskabende, samt styrke udviklingsmuligheder hos den enkelte og i fællesskabet og derved højne såvel kompetencer, som livskvaliteten for alle. Vi har fokus på: At skabe trivsel og udvikling i tæt samarbejde med den enkelte borgere, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle niveau. Social ansvarlighed og deltagelse for den enkelte i fællesskabet og samfundet generelt. Uddannelse, beskæftigelse og at den unge får mulighed for at udnytte sit potentiale og opnå øget selvstændighed. Målgruppen har det til fælles at de har brug for støtte til at lære at bo alene. Formålet er at styrke de sociale og personlige kompetencer, samt lære at blive selvstændige i eget liv. De unge støttes i at kunne mestre hensigtsmæssige hverdagsstrategier til at opnå en god døgnrytme. De unge støttes og vejledes i at opnå kompetencer ift. ADL. Der arbejdes med selvforståelse og motivation

Download standardbeskrivelse

Find vej