Bøgelund CFU ApS

Kontakt

Hovednummer: 4027 0399

Leder Søren Ærø: 30350399
Leder Helle Ærø : 40270399
Afd.leder Dorthe Daa Therkelsen: 20140699

Helle Ærø: helle@bcfu.dk
Dorthe Daa Therkelsen: dorthe@bcfu.dk

www.bcfu.dk

Adresse

Bøgelund CFU ApS
Plantagevej 2A
7300 Jelling

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 42838691

Om Bøgelund CFU ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15- 22 i UG / 17 og opefter i VG

Sentudviklede unge med socio-emotionelle, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer. Unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. En del unge har problemstillinger, som grænser til det psykiatriaske område – ADHD, personlighedsforstyrrelser, maniske og depressive træk. En del unge modtager, udover den socialpædagogiske behandling på Bøgelund Udviklingscenter, behandling ved privatpraktiserende terapeuter og psykologer eller ungdomspsykiatrisk afdeling. Der samarbejdes tæt med eksterne behandlere og vi er ofte det koordinerende led mellem socialforvaltningen og det eksterne tilbud. Bøgelund CFU modtager ikke unge, der er kriminelle eller aktive misbruger.

Pladser: 27

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 87.400 (UG)/ 46.600(VG)

Dagtilbud: aftales indivudelt

Andre sociale tilbud: aftales indivudelt

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 30 da

Visitationsansvarlig: Søren Ærø, tlf.: 30350399

Leder: Søren Ærø

Antal ansatte: 40

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej