Børne og Ungdomshuset Sønderport

Adresse

Børne og Ungdomshuset Sønderport
Sønderport 127
9670 Løgstør

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerland
CVR nr.: 42667846

Om Børne og Ungdomshuset Sønderport

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • Autisme
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6- 17 år (6-14 år ved indskrivning) med mulighed for efterværn

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi arbejder med KRAP, som er en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, hvor tilgangen og menneskesynet er kernen i det pædagogiske arbejde. Vi vil desuden arbejde med TEACCH, som tager udgangspunkt i struktur, forudsigelighed og visuel støtte, som er særligt tilrettelagt til arbejdet med autismespektrumforstyrrelser.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 85000

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Anette Kristoffersen, tlf.: 22543415

Leder: Anette Kristoffersen

Bestyrelsesformand: Jens Thomas Petersen

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2021

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej