Bofællesskabet Reinsholmgård

Kontakt

Hovednummer: 4045 0918

Mobil til Leder: 41263199

Leder: kimbergensol@gmail.com

www.reinsholmgaard.dk

Adresse

Bofællesskabet Reinsholmgård
Melby 63
3370 Melby

Region: Hovedstaden
Kommune: Halsnæs
CVR nr.: 38288563

Om Bofællesskabet Reinsholmgård

Tilbud:

  • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

  • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Autisme

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-65

Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang Strukturpædagogisk tilgang

Pladser: 6

Ledige pladser dagstilbud: 3

Døgntilbud: 176.625

Dagtilbud: 47.498

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Kim Bergensol Corto Andersen, tlf.: 41263199

Leder: Kim Bergensol Corto Andersen

Bestyrelsesformand: Søren Torrense Hansen

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2016

Resume af standardbeskrivelse:

Bofællesskabet Reinsholmgård har familielignende rammer. Samværet mellem beboer og beboer/beboer og personale er tæt med fokus på et trygt og godt socialt miljø. Vi vægter at gøre ting i fællesskab, at fastholde traditioner og være hinandens garant for at blive set og hørt. Det gode liv er forskelligt for de enkelte beboere. Ud fra behandlingsplan, udviklingsplan og handleplan skønnes, hvad den enkelte profiterer bedst af. Beboerne kan karakteriseres som psykisk ressourcekrævende i let til svær grad. Det gælder for: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. For disse beboere gælder det, at det er problematisk at trives i store og/eller blandede miljøer. De profeterer af ro, overskuelighed og megen struktur i dagligdagen og har behov for et mindre overskueligt tilbud med 1 til 1 normering. I aktivitetstilbuddet har vi ud over egne beboere godkendelse til 3 eksterne borgere med samme behov. Her er mulighed for pasning af dyr, pryd- og køkkenhaver, kløve brænde m.m.m.

Find vej