Bofællesskabet Reinsholmgård

Kontakt

Hovednummer: 2667 9567

Daglig leder Tenna Jannie Petersen: tenna@bopaagaarden.dk

www.reinsholmgaard.dk

Adresse

Bofællesskabet Reinsholmgård
Melbyvej 63
3370 Melby

Region: Hovedstaden
Kommune: Halsnæs
CVR nr.: 38288563

Om Bofællesskabet Reinsholmgård

Tilbud:

  • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

  • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Autisme

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-65

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Relationspædagogisk tilgang Strukturpædagogisk tilgang

Pladser: 6

Ledige pladser dagstilbud: 3

Døgntilbud: 183250

Dagtilbud: 70993

Opsigelsesvarsel: 3 mdr.

Visitationsansvarlig: Tenna Jannie Petersen, tlf.: 26679567

Leder: Tenna Jannie Petersen

Bestyrelsesformand: Søren Torrense Hansen

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2016

Resume af standardbeskrivelse:

Reinsholmgård er et bo- og dagtilbud til voksne mennesker med udviklingshæmning og autisme. Vi tilbyder længerevarende botilbud (§ 108) med 1:1 støtte alle vågne timer. For beboerne visiteret hertil er det et heldagstilbud, der udover beboernes hjem indeholder beskæftigelses- og samværstilbud. Borgeren skal være visiteret til det samlede tilbud for at bo i Bofællesskabet Reinsholmgård. Derudover har vi tre pladser i vores aktivitets- og samværstilbud (§104) forbeholdt eksterne borgere. Bofællesskabet har familielignende rammer. Samværet mellem beboer og beboer/beboer og personale er tæt med fokus på et trygt og godt socialt miljø. Beboerne kan karakteriseres som psykisk ressourcekrævende i let til svær grad. Det gælder for: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. For beboerne gælder det, at det er problematisk at trives i store og/eller blandede miljøer. De profeterer af ro, overskuelighed og megen struktur i dagligdagen og har behov for et mindre overskueligt tilbud.

Find vej