Kontakt

Hovednummer: 2674 7191

www.bosteddanmark.dk

Adresse

BostedDanmark
Egedevej 185
4690 Haslev

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 38234722

Om BostedDanmark

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-45

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Bosted Danmarks speciale: Vores grundlæggende fokus er at skabe nogle strukturerede og forudsigelige rammer, så den enkelte borger kan navigere og udvikle sig. Vi tager, i vores arbejde, udgangspunkt i den enkelte borger, og skræddersyer et bo- og dagtilbud, som tager afsæt i den enkeltes behov og interesser. Vores mål med arbejdet omkring borgeren er, at skabe nogle rammer og en struktur, som skaber en så stabil tilværelse for den enkelte som muligt, samtidig med at vi arbejder for at styrke den enkeltes selvstændighedskompetencer. Bosted Danmarks vision: Vi kan alle noget, når vi mødes som nogen. Bosted Danmarks værdisæt: Alle har ret til udvikling Alle har ret til at blive set Alle har ret til at blive hørt Alle har ret til at være inkluderet.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 147000

Dagtilbud: 75000

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Rene Keldorff

Visitationsansvarlig: rene keldorff, tlf.: 26747191

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2017

Find vej