Bostedet Caroline Marie

Kontakt

Hovednummer: 3312 0913

Mobil Forstander: 51537411

www.mariehjem.dk/caroline

Adresse

Bostedet Caroline Marie
Gothersgade 141
1123 København K

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 32107907

Om Bostedet Caroline Marie

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17-27

Bostedet Caroline Marie har en varieret målgruppe primært med personligheds forstyrrelser, skizofrenilidelser,bipolare lidelser, ADHD samt spiseforstyrrelser. Bostedet er opdelt i 2 afdelinger. Den ene, Caroline, bebos primært af de yngste, som når de opnår en højere grad af selvstændighed kan flytte på Marie afdelingen hvor primært de ældste bor. Bostedet er præget af en hjemlig og ungdommelig kultur. Medarbejdergruppen er tværfaglig og repræsenterer en bredde for bedst muligt at kunne tilrettelægge relevante indsatser i forhold til de forskellige og komplekse problemstillinger som beboergruppen indeholder. Bostedet råder endvidere over et antal udslusningslejligheder hvor beboerne kan bo i en periode med støtte inden de kan afsluttes endeligt.

Pladser: 17

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 69.563- 122.663

Andre sociale tilbud: 31.785

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Fie Lester, tlf.: 51537411

Leder: Fie Lester

Bestyrelsesformand: Henriette Lindberg Poulsen

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej