Bostedet Enggaarden

Kontakt

Hovednummer: 2122 0781

Leder Jess Ingvardtsen: 40888429

https://bostedet-enggaarden.dk/

Adresse

Bostedet Enggaarden
Pilgårdsvej 104
9480 Sindal

Region: Syddanmark
Kommune: Brønderslev
CVR nr.: 28068409

Om Bostedet Enggaarden

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Konsekvenspædagogisk tilgang Miljøterapeutisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Strukturpædagogisk tilgang

Pladser: 11

Døgntilbud: 80327

Opsigelsesvarsel: 3 mdr

Visitationsansvarlig: Jess Ingvardtsen, tlf.: 40888429

Leder: Jess Ingvardtsen

Bestyrelsesformand: Jens Arne Nielsen

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 16,14

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2005

Find vej