Bostedet Gl. Kongevej

Kontakt

Hovednummer: 8614 2463

Administrationen: 41996960
Leder: 28103064

www.bostedetglkongevej.dk

Adresse

Bostedet Gl. Kongevej
Bystævnet 2A,
8520 Lystrup

Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
CVR nr.: 26506085

Om Bostedet Gl. Kongevej

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-

Den overordnede faglige tilgang og pædagogiske referenceramme er miljøterapeutisk, kognitiv og narrativ, som alle medarbejdere har modtaget uddannelse i. Samtlige faste medarbejdere har endvidere gennemført - og ved nyansættelse forventes at gennemføre autismepilotuddannelse. Metodisk arbejdes med social færdighedstræning med udgangspunkt i den kommunale handleplans mål. Der arbejdes individuelt if. hver enkelt beboer vha. redskaber fra medarbejdernes pædagogiske " værktøjskasse". Vi er vedvarende opmærksomme på at matche nye beboere med de nuværende, således at den pædagogiske indsats ikke kompromitteres for den enkelte.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: Botilbud 65.943,00

Opsigelsesvarsel: 1 mdr. til den 1

Visitationsansvarlig: John Anderskou, tlf.: 28103064

Leder: John Anderskou

Bestyrelsesformand: Klavs Persson

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Skal vi sammenfatte vores standardbeskrivelse meget kort, er bostedet Gl. Kongevej et botilbud med fokus på faglighed og professionalisme. Derudover har vi et klart fokus på at overholde etiske spilleregler med respekt for den enkelte beboer der flytter ind. Vi samarbejder med kommunerne og går målrettet efter at skabe positiv forandring for den enkelte. For os er Livsmestring et vigtigt ord. Vores opgave er at give hver enkelt beboer redskaber til mestring af deres eget liv - hverken mere eller mindre.

Download standardbeskrivelse

Find vej