Bostedet Gl. Kongevej

Kontakt

Hovednummer: 8614 2463

www.bostedetglkongevej.dk

Adresse

Bostedet Gl. Kongevej
Bystævnet 2A,
8520 Lystrup

Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
CVR nr.: 26506085

Om Bostedet Gl. Kongevej

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-

Den overordnede faglige tilgang og pædagogiske referenceramme er miljøterapeutisk, kognitiv og narrativ, som alle medarbejdere har modtaget uddannelse i. Samtlige faste medarbejdere har endvidere gennemført - og ved nyansættelse forventes at gennemføre autismepilotuddannelse. Metodisk arbejdes med social færdighedstræning med udgangspunkt i den kommunale handleplans mål. Der arbejdes individuelt if. hver enkelt beboer vha. redskaber fra medarbejdernes pædagogiske "" værktøjskasse"". Vi er vedvarende opmærksomme på at matche nye beboere med de nuværende, således at den pædagogiske indsats ikke kompromitteres for den enkelte.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: Botilbud 68.943,00

Opsigelsesvarsel: 1 mdr. til den 1

Visitationsansvarlig: Thomas J. Pedersen, tlf.: 29214140

Leder: Thomas J. Pedersen

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej